LOẠI PHÒNG
deluxe two double beds

deluxe two double beds

Diện tích: 36m2
Số lượng: 6
02 Giường đôi - có cửa sổ
Giá: 750.000 VNĐ ĐẶT PHÒNG
Superior double bed

Superior double bed

Diện tích: 25m2
Số lượng: 12
1 giường đôi- có cửa sổ
Giá: 500.000 VNĐ ĐẶT PHÒNG
standard twin bed

standard twin bed

Diện tích: 18m2
Số lượng: 12
02 Giường đơn
Giá: 450.000 VNĐ ĐẶT PHÒNG
standard double bed

standard double bed

Diện tích: 18 m2
Số lượng: 35
01 giường đôi
Giá: 450.000 VNĐ ĐẶT PHÒNG
viVI
02923 783 961